antybityk             Już po raz jedenasty, 18 listopada Europa obchodzi Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony został w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. W 2018 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.

         Celem obchodów  Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest uświadomienie konieczności ograniczania stosowania antybiotyków do sytuacji koniecznych, zwrócenie uwagi na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.         

Z raportu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, że z powodu infekcji bakteriami opornymi na antybiotyki w UE co roku umiera 25 tys. ludzi. Główną przyczyną powstawania, selekcji i rozprzestrzeniania się bakterii opornych na antybiotyki jest powszechne nadużywanie tej grupy leków.

                               ANTYBIOTYKI NIE DZIAŁAJĄ NA WIRUSY!!!

Leczenie zwykłego przeziębienia antybiotykiem nie przyspiesza ustąpienia objawów. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może spowodować, że w przyszłości przestaną być skuteczne.

     Adresatami obchodów jest: personel medyczny, pacjenci, rodzice, ogół społeczeństwa.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w Polsce : www.antybiotyki.edu.pl