paleniewciazyPorzucenie palenia papierosów nie jest łatwe. Potrzeba do tego wiele czasu i chęci. Okazja do zaprzestania pojawi się już niedługo. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest w trzeci czwartek listopada, który w tym roku przypada 15. listopada. Akcja ta została zainicjowana przez amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha w 1974 roku. Wówczas zaapelował on do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia, co spotkało się z aprobatą Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem.

Dane z 2015r. ukazują, iż w Polsce wciąż paliło papierosy około 24 proc. społeczeństwa (31 proc. mężczyzn i 18 proc. kobiet). Mimo wieloletnich spadków, w 2016r. branża tytoniowa odnotowała wzrost o 1,1 proc. Tego samego roku nastąpił "największy w historii skok" liczby dziennie wypalanych papierosów na jedną osobę. W 2016 bowiem, Polacy palili aż 1891 sztuk w ciągu roku, czyli o 425 szt. papierosów więcej niż w 2015 r. Palenie tytoniu wciąż pozostaje pojedynczą największą przyczyną zgonów, której można zapobiec.

Straty ponoszone przez społeczeństwo w związku z paleniem tytoniu wyraźnie przewyższają dochody podatkowe z produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. W pełni uzasadnia to podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia popularności palenia, tj. działań ukierunkowanych na profilaktykę, w tym powstrzymujących przed rozpoczęciem regularnego palenia, jak i wspomagających rzucanie palenia, oraz promocję zdrowia, w tym prozdrowotną politykę publiczną.

W tym roku kierujemy apel do rodzin spodziewających się dziecka i mających dzieci. Naszym obowiązkiem jest chronić młode pokolenia przed skutkami palenia. Zaleca się, aby kobiety w ciąży bezwzględnie przestrzegały zakazu palenia papierosów, a małe dzieci powinniśmy chronić przed biernym paleniem. Badania naukowe wykazały, że 50% czynników rakotwórczych znajdujących się   dymie papierosowym przenika przez łożysko i dostaje się do organizmu dziecka. Dzieci narażone na bierne palenie częściej chorują m.in. na astmę, zapalenie płuc, choroby układu krążenia i mają zmniejszoną odporność. Przypominamy, że wg ustawy o „Ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” nie wolno palić papierosów i e-papierosów na placu zabaw dla dzieci.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje różne działania prowadzące do zmniejszenia konsumpcji wyrobów tytoniowych i od 10 lat prowadzi program edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku 5 i 6 lat pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Program skierowany jest do dzieci, ich rodziców i opiekunów. Drugim programem koordynowanym przez inspekcję sanitarną jest program antynikotynowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” skierowany do klas IV szkół podstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 jest realizowany już po raz trzeci dzięki czemu mamy nadzieję, że coraz mniej młodzieży będzie sięgać w przyszłości po papierosa.

Apelujemy do wszystkich organizacji i instytucji, również do Państwa, o poparcie akcji i zaoferowanie wsparcia w rzucaniu palenia rodzinom, które oczekują dziecka.

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat ŚDRzP 2018.jpg)Plakat ŚDRzP 2018.jpg[ ]2057 kB