waz tornW październiku bieżącego roku w całej Polsce prowadzono badania dotyczące obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Akcja realizowana była w związku z ogłoszonym przez Panią Annę Zalewską - Minister Edukacji Narodowej, Ogólnopolskim Dniem Tornistra, który przypada na 1 października.

Pracownicy pionu Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży wytypowali do przeprowadzenia badań dwie szkoły podstawowe. Jedną w środowisku miejskim, drugą wiejskim. Badaniem objęto łącznie 342 uczniów z klas I - VIII.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego maksymalna waga plecaka nie powinna przekraczać 10 % (niska norma) maksymalnie 15 % (wysoka norma) wagi ucznia. Wykonane pomiary wskazują, że zbyt ciężkie plecaki nosi 20,5 % uczniów (powyżej wysokiej normy) i 67,2 % uczniów (powyżej niskiej normy). Wyniki badań przesłane zostały do dalszych analiz do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Mimo stworzenia w szkołach  miejsc do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych, uczniowie nadal noszą zbyt ciężkie plecaki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nadmierna waga tornistrów często spowodowana jest nie tylko zabieraniem zbędnych w danym dniu podręczników, ale także przynoszeniem takich rzeczy jak słowniki, książki z biblioteki, albumy, zabawki, napoje w szklanych butelkach czy pojemniki na śniadanie. Dodatkowe obciążenie ucznia, szczególnie w klasach I - III, stanowią często plecaki z metalowym stelażem.

Aby przeciwdziałać dysfunkcjom układu ruchu, poza odpowiednio dobranym i spakowanym plecakiem należy zapewnić uczniom właściwą ilość aktywności fizycznej oraz odpowiednie stanowisko pracy, a także wyrobić prawidłowe nawyki ruchowe.