W dniu 25.09.2018r. dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży odbyły się warsztaty pn.,, Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS”, prowadzone przez przedstawiciela Stowarzyszenia ,,FAROS” w Białymstoku. Podczas 6 godzin lekcyjnych uczniowie poznawali podstawowe informacje o wirusie HIV, drogach zakażenia oraz metodach zabezpieczenia przed wirusem. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, w których wykorzystano ciekawe materiały filmowe, prezentacje, analizę sytuacji, podczas których słuchacze weryfikują swoją wiedzę i poglądy na różne problemy epidemii, swoje postawy i zachowania w odniesieniu do ryzyka zakażenia, postawy wobec osób zakażonych, chorych i uzależnionych.

        Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży zarówno ze względu na tematykę, jak i na ich otwartość i możliwość dyskusji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także materiały informacyjne m. in. broszury, ulotki, które młodzież otrzymała na zakończenie zajęć.

warsztatyIIIOL1

warsztatyIIIOL2

warsztatyIIIOL3

warsztatyIIIOL4

warsztatyIIIOL5