zdrowy bezpiecznyAkcja ,,BEZPIECZNE WAKACJE” jest ważnym elementem w działalności inspekcji sanitarnej, ponieważ bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

       W dniu 23.08.2018r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Łomża wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili   spotkanie edukacyjne dla młodzieży przebywającej na obozie sportowym, trenującej piłkę nożną z drużyny sportowej MŁKS Łomża. W trakcie spotkania edukacyjnego młodzi adepci piłki nożnej dowiedzieli się na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą używanie środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz profilaktyki HIV/AIDS, a także chorób przenoszonych przez kleszcze. Podczas zajęć pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej mówił na temat profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny i zatruć pokarmowych. Omówiona też została tematyka związana  z profilaktyką palenia tytoniu oraz przedstawiono straty jakie ponosi osoba paląca. Zajęcia polegały na zwróceniu uwagi na zagrożenia płynące z używania środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.