olszynka1Pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łomży w dniu 02.08.2018, odwiedzili uczestników kolonii wypoczywających w Ośrodku „Olszynka” w Olszynach na terenie gminy Piątnica. Wzorem lat ubiegłych w działaniach wspierani jesteśmy przez przedstawicieli Służb Mundurowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji , Straży Miejskiej w Łomży oraz przedstawicielem Służb Leśnych . Głównym celem spotkania było omówienie i przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

 Młodzi słuchacze z zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na świeżym powietrzu. W trakcie spotkania przeprowadzono "Grę Edukacyjną", w której należało wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, co w najmniejszym stopniu nie sprawiło milusińskim problemu. Szybko i trafnie wskazywali poprawne odpowiedzi, wdając się przy tym w dyskusję z prelegentami na temat szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Wczasowicze wysłuchali porad, jak należy zachowywać się na terenach leśnych, na przykład podczas wycieczek, a także otrzymali fachowy instruktaż na wypadek pożaru.  Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali o szkodliwości środków odurzających i o pierwszej pomocy przedmedycznej w takich przypadkach.

olszynka2

olszynka3

olszynka4

olszynka5

olszynka6