Pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z Mundurowymi Wydziału Prewencji i Komendy Straży Pożarnej w Łomży w ramach Akcji „Bezpieczne Wakacje” odwiedzili uczestników kolonii letnich na terenie ośrodka ,, CARITAS BLIŹNIM” Ptaki k/ Nowogrodu. Podczas zajęć edukacyjnych mundurowi przypomnieli zasady bezpiecznych kąpieli na akwenach otwartych oraz przestrzegali przed pływaniem w miejscach niedozwolonych oraz stosowaniem kamizelek ratunkowych, a także o  zasadach bezpiecznych zachowań w trakcie zabawy w domu, w lesie, na łące, czy też podczas poruszania się na drodze. Natomiast pracownik promocji zdrowia omówił zagrożenia jakie niosą za sobą dopalacze i ich zażywanie, a także zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych. Poinformował również o niebezpieczeństwie zatruć pokarmowych i szkodliwości promieniowania słonecznego. Ponadto przekazano informacje na temat sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym, zapobiegania zatruciom pokarmowym, zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy pracowali w poszczególnych grupach, rozwiązując krzyżówki, zgadul – zgadule, a także z przeskakiwanki literowej formowały ostrzeżenia związane z wakacjami.

     Wakacje wciąż trwają i działania edukacyjne łomżyńskich pracowników sanepidu oraz policji będą kontynuowane.

spotkanie ptaki1

spotkanie ptaki2

spotkanie ptaki3

spotkanie ptaki4