Na zaproszenie dyrekcji III LO w Łomży wzięliśmy udział w obchodach II edycji programu ,,Czas na zdrowie, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia. Młodzież z każdej klasy ( 12 klas) wykonywała zadania podchodząc do poszczególnych stanowisk rozmieszczonych na sali gimnastycznej. Zwieńczeniem turnieju było nagrodzenie trzech pierwszych miejsc. Ponadto młodzież mogła skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez PSSE w Łomży.

 Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: alkogogle i smokerlyzer. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków - to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu   i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej i pod wpływem środków odurzających miała okazję przekonać się młodzież zakładając te specyficzne okulary. Każda osoba, która podeszła do stoiska mogła zasięgnąć porady nt. zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia

spotkanieedukIIILO1

spotkanieedukIIILO2

spotkanieedukIIILO3