W nawiązaniu do tegorocznego hasła Światowego Dnia bez Tytoniu 29.05.2018r. przeprowadziliśmy prelekcję/pogadankę dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży.

 Podczas spotkania młodzież dowiedziała się o głównych celach tegorocznej kampanii, związku między paleniem papierosów a występowaniem i zwiększoną zachorowalność na choroby układu sercowo-naczyniowego i wpływie palenia na zdrowie ogólnie. Prelekcja wsparta była krótkimi spotami edukacyjnymi.

Spotkanie pozwoliło zwiększyć świadomość słuchaczy na temat czynnego i biernego palenia przez nieletnich i w miejscach niedozwolonych. Jako dzielnicowi przestrzegli młodzież, iż będą dokonywać kontroli przestrzegania prawa w zakresie przestrzegania zakazu .palenia tytoniu w obrębie szkoły.

Spotkanie pozwoliło zwiększyć świadomość słuchaczy na temat czynnego i biernego palenia

tytonchorobyserca1

tytonchorobyserca2

tytonchorobyserca3