trzym forme infPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w nawiązaniu do sprawozdania z Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” informuje, iż;

ü  Szkolni koordynatorzy programu powinni wypełnić i wysłać online sprawozdanie z realizacji XII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w terminie od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku. Formularz sprawozdania dostępny jest na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/ ;

ü  Wysłanie następuje za pośrednictwem przycisku „wyślij” zlokalizowanego na końcu formularza sprawozdania. Generowanie sprawozdania w postaci pliku PDF: Generowanie sprawozdania w postaci pliku PDF możliwe jest za pośrednictwem strony www.trzymajforme.pl/ankieta-raporty-72 lub http://trzymajforme.pl/_admin;

ü  / Nauczyciel po wysłaniu sprawozdania do bazy nie ma możliwości wygenerowania sprawozdania w formie pliku PDF.\;

Wypełnianie sprawozdań przez placówki, do których włączone zostały gimnazja: Szkoły, które realizują program zarówno w klasach gimnazjalnych jak          i w klasach podstawowych zobowiązane są wypełnić dwukrotnie formularz sprawozdania. Pierwszy raz w odniesieniu do klas gimnazjalnych, a następnie drugi raz w odniesieniu do klas V - VII. Podczas wypełniania tabelki w pytaniu 4 należy zwrócić uwagę, że wymagane jest podanie odpowiednio liczby wszystkich uczniów  w gimnazjum (klasach gimnazjalnych) lub liczby wszystkich uczniów klas V, VI i VII w szkole. W punkcie tym nauczyciel nie podaje sumy wszystkich uczniów w szkole.  

Sprawozdanie, które nie zostanie kompletnie wypełnione i po naciśnięciu przycisku „Wyślij” nie pojawi się komunikat „Dziękujemy za wypełnienie formularza” nie trafi do bazy. Po zamknięciu karty w przeglądarce dane ze sprawozdania nie zostają automatycznie zapisane i sprawozdanie należy wypełnić od początku. Jeżeli nauczyciel potwierdzi poprawne wysłanie sprawozdania, a nie znajduje się ono we właściwym powiecie, możliwe, że podczas wypełniania formularza został wybrany niewłaściwy powiat lub województwo.