W dniu 08.05.2018r. w Szkole Podstawowej w Nr 8 w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży, pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach Światowego Dnia Zdrowia i hasła tegorocznej kampanii - ,,Zdrowie dla wszystkich”.

 Działania miały formę edukacyjno-zabawową połączoną z mini wykładem. Podczas spotkania dzieci wysłuchały pogadanki edukacyjnej nt. Zdrowego Stylu Życia – mówiącej o zdrowym odżywianiu, rodzajach sportu, higienie osobistej. Po wysłuchaniu pogadanki odpowiadały na pytania co jest zdrowe, a co nie jest zdrowe, wyrażając dobro oklaskami, a złe tupotem stóp. Odbywało się to w odniesieniu do ilustracji wyświetlanych na tablicy interaktywnej. Po czym została odśpiewana piosenka o zdrowiu z gestykulacją ciała.

Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom jak cenne jest zdrowie i co trzeba robić żeby je chronić.

szkola podst81 szkola podst82

szkola podst83