W dniu 27.04.2018r. w Publicznym Gimnazjum Nr 9 w Łomży odbył się II etap konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. Do tego etapu z powiatu łomżyńskiego zakwalifikowała się jedna uczennica Katarzyna Tomaszczyk z Publicznego gimnazjum Nr 9 w Łomży, która pozytywnie przeszła etap szkolny.

W roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest już siódma edycja Konkursu Adresatami są szkoły podstawowe (klasy VII) i gimnazjalne (klasy II i III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostały przeprowadzone w formie elektronicznej na platformie internetowej.

Gratulujemy laureatce I etapu i życzymy powodzenia w etapie II.

trzymajformeII