W dniu 25.04.2018r. w Szkole Podstawowej w Kupiskach pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Spotkanie zostało przeprowadzone wśród dzieci oddziału przedszkolnego (III-VI latków). Działania miały formę edukacyjno-zabawową połączoną z miniwykładem.

Podczas spotkania dzieci wysłuchały opowiadania edukacyjnego pt. „Jak Wiosna ratowała przyjaciół” – mówiącego o różnych rodzajach dymów. Po wysłuchaniu opowiadania odpowiadały na pytania odnośnie przygód jego bohaterów. Wychowankowie nauczyli się również piosenki ekologicznej z pokazywaniem, odpowiadały na pytania co jest zdrowe a co nie w odniesieniu do ilustracji wyświetlanych na tablicy interaktywnej.

Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom jak cenne jest zdrowie i co trzeba robić żeby je chronić. Duży nacisk położony był również na uświadomienie dzieciom jak groźny jest nałóg palenia i jakie skutki niesie dla osób palących i osób przebywających w miejscu gdzie się pali papierosy. Bardzo mocno zostało podkreślone, że prawem dziecka jest powiedzenie osobie palącej: ”Nie pal przy mnie proszę”

kupiski 1

kupiski 2

kupiski 3