W dniu 20.03.2018r. w Szkole Podstawowej w Kupiskach pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Łomży przeprowadzili spotkanie edukacyjne w ramach programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie proszę”. Spotkanie zostało przeprowadzone wśród dzieci klas I-III.

 

Działania miały formę warsztatową połączoną z mini wykładem. Podczas warsztatów przeprowadzono następujące działania:

-          uczniowie za pomocą burzy mózgów wypowiadali się na temat swoich skojarzeń ze słowem zdrowie i poznali jego definicję,

-          na podstawie plansz obrazkowych przyporządkowywali to co sprzyja zdrowiu i co jemu zagraża,

-          podczas zabawy edukacyjnej zapoznali się z terminem uzależnienie i poznali jego definicję,

-          wysłuchali mini wykładu nt. szkodliwości palenia,

-          pracując w grupach rozwiązywali krzyżówkę, układali z rozsypanki wyrazowej hasła antynikotynowe oraz tworzyli własne hasło w powyższej tematyce.

Spotkanie miało na celu uświadomienie dzieciom jak cenne jest zdrowie i co trzeba robić, żeby je chronić. Duży nacisk położony był również na uświadomienie uczniom jak groźny jest nałóg palenia i jakie skutki niesie dla osób palących i osób przebywających w miejscu gdzie się pali papierosy. Bardzo mocno zostało podkreślone, że prawem dziecka jest powiedzenie osobie palącej: ”Nie pal przy mnie proszę”.

spotkanie kupiski1

spotkanie kupiski2

spotkanie kupiski3

spotkanie kupiski4

spotkanie kupiski5