W dniu 13.03.2018 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, ul. A. Mickiewicza 6, dla uczniów klas III oraz ich wychowawców pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży przeprowadzili prelekcję/pogadankę   w ramach programu edukacyjnego pn. ,,Nie pal przy mnie proszę”. Podczas prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się co to jest zdrowie?, od czego zależy nasze zdrowie?, co i dlaczego szkodzi zdrowiu?, co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

 

Podczas spotkania dzieci otrzymały karty pracy, gdzie pracując w grupach precyzowały własne skojarzenia do słowa ZDROWIE, a także rozwiązywały krzyżówkę o tematyce antynikotynowej. Zwieńczeniem pracy w formie warsztatów było opracowywanie własnych haseł antytytoniowych. Jedna z uczennic postanowiła artystycznymi środkami wyrazu przekonać palaczy do zaniechania tego zgubnego nałogu. Antynikotynowe hasła zostały odpowiednio zilustrowane i uczniowie mogli zobaczyć skutki palenia papierosów. Zajęcia cieszyły się  dużym zainteresowaniem.

szkola podst71

szkola podst72

szkola podst73

szkola podst74