• jama ustnaŚwiatowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej ustanowiony został przez Światową Federację Dentystyczną (FDI) celem zawracania uwagi społeczeństwa na konieczność profilaktyki oraz leczenia chorób jamy ustnej, a także rozpowszechniania informacji dotyczących prawidłowej higieny zębów oraz jamy ustnej.
  • Próchnica zębów jest jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie. Według danych FDI 90% populacji zmaga się z problemami dotyczącymi jamy ustnej. Próchnica wywołana jest przez drobnoustroje, które przenoszą się z zęba na ząb. U dziecka nieleczone zęby mleczne z aktywnymi zmianami próchnicowymi powodują, że wyrzynające się u niego w wieku 5 – 6 lat zęby stałe są bardzo podatne na próchnicę. Stan zdrowia jamy ustnej matki ma również znaczenie w występowaniu wczesnej próchnicy u dzieci. Dlatego też, aby zapobiec wczesnym zakażeniom jamy ustnej dziecka, matka powinna wyleczyć wszystkie swoje zęby w czasie ciąży.

 

Choroby, do których mogą doprowadzić zaniedbane zęby

           Oprócz próchnicy i schorzeń jamy ustnej nieleczone zęby sprzyjają m.in.:

  • bakteryjnemu zapaleniu płuc
  • zapaleniu zatok
  • grypie
  • chorobom serca, zawałom i udarom
  • problemom z układem krążenia
  • zaburzeniom w obrębie układu oddechowego
  • nowotworom
  • nasilają objawy cukrzycy
  • zwiększają ryzyko reumatoidalnego zapalenia płuc i... sepsy!

NIGDY NIE JEST ANI ZA WCZESNIE, ANI ZA PÓŹNO, ABY ZACZĄĆ WŁAŚCIWIE DBAĆ O JAMĘ USTNĄ - TWOJE CIAŁO PODZIĘKUJE CI ZA TO.