W dniu 12.12.2017r. w Bursie Szkolnej Nr 2, ul. Stacha Konwy 13 w Łomży, pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili prelekcję/pogadankę na temat profilaktyki uzależnień i racjonalnego żywienia młodzieży.

 

Pani Elżbieta Kruszewska przedstawiła informacje nt. racjonalnego żywienia w kontekście zdrowego stylu życia. Przedstawiona została prezentacja pt. ,,Świadome odżywianie – świadome życie”. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami żywienia, poznali funkcje   i źródła występowania poszczególnych składników odżywczych oraz prawidłowego zestawienia produktów żywnościowych w ciągu dnia – zgodnie z talerzem zdrowego żywienia. W końcówce prezentacji zostały przedstawione choroby wynikające z błędów żywieniowych. Następnie prelegentka przedstawiła prezentację pn. ,,Depresja – porozmawiajmy o niej”, podkreślając,   że depresja dotyczy ludzi w każdym wieku, dlatego bardzo istotną rolę odgrywa profilaktyka.

W dalszej części spotkania przybliżyła uczestnikom informację na temat leczenia depresji. Dostępne metody leczenia depresji, stosowane systematycznie i zgodnie z zaleceniami specjalistów umożliwiają skuteczne kontrolowanie objawów i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.

W kolejnej części spotkania Pani Julia Gulanowska zapoznała wychowanków z prezentacją nt. ,,Substancje psychoaktywne – nowe ryzyko”. Celem prezentacji było uwrażliwienie uczniów   na nowe zagrożenie, jakim są nowe narkotyki - dopalacze oraz dostarczenie podstawowych informacji o najczęściej stosowanych środkach psychoaktywnych. Młodzież dowiedziała się jakie są zagrożenia i długoterminowe konsekwencje zażywania dopalaczy oraz uzyskała informację, gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia zażywania nowych substancji psychoaktywnych przez najbliższych. Prezentację uzupełniły spoty ogólnopolskiej kampanii ,,Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”, realizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz krótkie filmy uzupełniające, jak zachowuje się osoba po zażyciu dopalaczy.

Spotkanie pozwoliło zwiększyć świadomość słuchaczy na w/w tematy.

bursa2 1

bursa2 2

bursa2 3