trzymaj forme           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, iż w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!, w bieżącym roku szkolnym realizowana będzie kolejna edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia adresowana do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II – III gimnazjów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Adresatami konkursu w roku szkolnym 2017/2018 są szkoły podstawowe i gimnazjalne. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu. Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) są przeprowadzane w formie elektronicznej w ramach strony internetowej. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" rok szkolny 2017/2018 jest taka sama jak w ubiegłym roku. Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do I etapu konkursu następuje w wyniku przesłania do WSSE w Białymstoku do dnia 3 listopada 2017r. (decyduje data stempla pocztowego) oryginału formularza zgłoszenia oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów poszczególnych uczniów na udział w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

         W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpropagowanie konkursu i zachęcenie szkół do udziału w tym przedsięwzięciu.