W Polsce Dzień Dawcy Szpiku obchodzony jest od 2020 r. Na całym świecie co 4 minuty zostaje zdiagnozowany nowotwór krwi, a co 10 minut ktoś umiera przez tę chorobę. W Polsce co godzinę diagnozuje się nowotwór krwi, zaś co drugi chory zakwalifikowany jest do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego, nie znajduje tej osoby. Jedynie 30 % chorych znajduje ,,bliźniaka genetycznego” w rodzinie, natomiast pozostałe osoby zdane są na niespokrewnionych dawców. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniej osoby wynosi 1:20 000, a nawet kilku milionów. Dlatego tak bardzo ważna jest wiedza dotycząca znaczącej roli szpiku kostnego.

   Obecnie w bazie organizacji DKMS Polska znajduje się ponad 430 tys. osób. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 3,7 mln potencjalnych Dawców.

dawcaszpiku

"Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł." - Leonardo da Vinci 

Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Zdrowa psychika to ogromny potencjał, z którym łatwiej i skuteczniej idzie się przez życie. Poukładane emocje i spokój psychiczny mają wielki wpływ na nasze poczucie szczęścia i radości życia, akceptowanie siebie i innych, dobre relacje z otoczeniem czy sprawdzenie się w pracy zawodowej.sw dzien zdrowia

       Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ang. International Day of Older Persons) – święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

     Celem Święta jest przybliżenie społeczeństwu problematyki starości oraz dążenie do poprawy sytuacji osób starszych na świecie. Wielu seniorów spotyka się z dyskryminacją, wrogością oraz marginalizacją ze strony społeczeństwa. Wiele osób w tym wieku rezygnuje z pracy zawodowej, bądź aktywności społecznej. Bierna postawa seniorów przyczynia się do pogorszenia kondycji psychicznej i fizycznej. Osoby starsze mają ogromny potencjał, który może zostać zauważony i wykorzystany przez organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne. Posiadają ogromną wiedzę oraz doświadczenie i stanowią niezwykle cenne źródło informacji. Seniorzy mogą wykorzystać swój wolny czas, a także umiejętności praktyczne do aktywnego działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych.osobstarszych

dzienzdrowia       Mówiąc o pracownikach systemu ochrony zdrowia, zazwyczaj mamy na myśli lekarzy, pielęgniarki i farmaceutów. To tzw. pierwsza linia frontu w walkach z chorobami. Sami tej wojny nigdy jednak nie wygrają – wspomaga ich cała armia pracowników medycznych, o których mówi się i pisze mniej. To m.in. laboranci, rehabilitanci, diagności, technicy farmaceutyczni, fizjoterapeuci, radiolodzy, radioterapeuci, asystentki stomatologiczne, ratownicy medyczni, rejestratorki medyczne, czy dietetycy. Oni wszyscy są niezbędnymi trybami wielkiej machiny ochrony zdrowia, każdy z nich zasługuje na szacunek. My pacjenci, możemy zagwarantować im to - nie lekceważmy ich pracy i zawsze z uśmiechem dziękujmy za wykonana usługę.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 14.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łomżyńskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. Obecnie jest 5 aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem w pow. łomżyńskim.

 

Stan danych w powiecie na godzinę 10:00 w dniu 14.09.2020 r.

raportcovid14.09.2020