aronia1Aronia została odkryta gdy zaczęło się mówić o korzystnym wpływie antyoksydantów na zdrowie człowieka. Dlaczego właśnie aronia?

Na uwagę zasługuje bogaty skład aronii, w którym mieszczą się przede wszystkim witaminy: C, B1, B2, B6, P, PP, E i A, minerały takie jak potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo, miedź, mangan, molibden, jod, bor i kobalt, a także antocyjany, fenolokwasy, garbniki i pektyny.

Czytaj więcej: Niezwykłe właściwości aronii

W okresie wakacyjnym, profilaktyki nigdy nie za dużo, dlatego też, w związku z trwającą akcją: „Bezpieczne Wakacje 2019” dnia 13.08.2019r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej PSSE w Łomży wraz   z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży rozmawiali dziećmi, uczestnikami kolonii Młodzieżowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego w Łomży na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się wypoczywając na obozach i koloniach. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, wszawicę, higienę mycia rąk oraz o szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Przedstawiciel Komedy Miejskiej Policji mówił o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnicy kolonii z wielką uwagą i skupieniem słuchali słów, które były do nich kierowane, zadawali pytania , wykazali duże zainteresowanie tematami poruszanymi. Przygotowane zostały dla nich krzyżówki, wykreślanka z uwzględnieniem dyscyplin sportowych.

Czytaj więcej: Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy

Dnia 07.08.2019r. zostało zorganizowane spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, wypoczywających na koloniach letnich w ośrodku Caritas Ptaki koło Nowogrodu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, razem z przedstawicielami służb: Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży, a także Nadleśnictwa Łomża oraz Grupa Ratownicza „Nadzieja”.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej dyskusji przedstawicielki Policji z zebranymi dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. Następnie, uczestnicy kolonii mogli obejrzeć sprzęt przygotowany przez poszczególne służby. Ratownicy z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” udzielali instruktażu, odnośnie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zachowania w trakcie innych sytuacji zagrażających zdrowiu, bądź życiu człowieka. Strażacy oraz policjanci opowiadali o swojej służbie, pokazując specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w pracy. Ponadto, razem z przedstawicielami Nadleśnictwa Łomża, odpowiadali na pytania dzieci i młodzieży o wykonywaną przez nich pracę oraz zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach. Aktywni uczestnicy, otrzymali od leśników odblaski. Akcja ,,BEZPIECZNE WAKACJE” jest ważnym elementem w działalności inspekcji sanitarnej, ponieważ bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Wydarzenie zakończyło się grupowym zdjęciem, po którym dzieci i młodzież udali się na Mszę Św.

Czytaj więcej: Spotkanie edukacyjne w Ptakach

Pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży w dniu 06.08.2019 r. wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji rozmawiali dziećmi, uczestnikami półkolonii Akademii Piłkarskiej LIDER w Łomży na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się wypoczywając na obozach i koloniach. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, wszawicę, higienę mycia rąk oraz    o szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promienie UV. Przedstawiciel Komedy Miejskiej Policji mówił o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnicy półkolonii z wielką uwagą i skupieniem słuchali słów, które były do nich kierowane, zadawali pytania , wykazali duże zainteresowanie tematami poruszanymi.

Czytaj więcej: Półkolonie Akademii Piłkarskiej Lider

W dniu 02.08.2019 pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży wraz z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili edukację zdrowotną skierowaną do uczestników wypoczynku i kadry opiekunów, wypoczywających w Centrum Szkoleń i Rekreacji ,,MAMUCIA DOLINA” Marek Dąbrowski, 18-420 Jedwabne, Szostaki 13.

Tematyka pogadanek dydaktycznych dotyczyła zachowań prozdrowotnych w tym zasad bezpieczeństwa. Omówiono min. prawidłową higienę mycia ciała, rąk, szkodliwość promieniowania słonecznego, zachowanie bezpieczeństwa podczas upałów i burzy, profilaktykę chorób odkleszczowych oraz profilaktykę wszawicy, przekazano informację nt. Bąblowicy. Dzieci pracowały w poszczególnych grupach, rozwiązując krzyżówki, a także z rozsypanki literowej formowały Kodeks Bezpiecznego Postępowania podczas wypoczynku letniego. Przedstawiciel Komendy Policji Miejskiej omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci nad wodą, w gospodarstwie domowym, etc. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w pogadankach nt. bezpieczeństwa zdrowotnego, dzieląc się również swoimi doświadczeniami.

Czytaj więcej: Edukacja zdrowotna w Mamuciej Dolinie