W dniu 23.07.2020r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w ramach akcji ,,Bezpieczne lato 2020”wsparci przez przedstawicieli Służb Mundurowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Łomży, przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla społeczności lokalnej, uczestniczącej w wypoczynku przy Plaży Miejskiej nad rzeką Narew w Łomży. Głównym celem spotkania było między innymi :

- omówienie i przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego

   wypoczynku;

- jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych;

- zasad prawidłowego odżywiania oraz zdrowego trybu życia;

- prawidłowej techniki mycia rąk oraz dbania o higienę ciała.

- profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze;

- szkodliwości nadmiernej ekspozycji na promienie UV.

Słuchacze wysłuchali porad, a także otrzymali fachowy instruktaż  jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę, a także jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. Na koniec spotkania słuchacze otrzymali materiały edukacyjne w formie ulotek dotyczące w/w tematyki.

Czytaj więcej: Akcja na plaży miejskiej 23.07.2020r

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 07.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łomżyńskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. Obecnie jest 7 aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem w pow. łomżyńskim.

 

Stan danych w powiecie na godzinę 10:00 w dniu 07.08.2020 r.

raportcovid07.08.2020r

barszczsosW ramach kampanii BEZPIECZNIE WAKACJE – PRZEPIS GIS zwracamy uwagę na barszcz Sosnowskiego, który możesz spotkać na swojej drodze.

W ciepłe i słoneczne dni chętnie korzystamy ze spacerów podczas których może dojść do popatrzenia. Przebywanie w bliskości barszczu stanowi duże zagrożenie dla zdrowia człowieka!

Barszcz Sosnowskiego to inwazyjna, parząca roślina, która występuje na terenie całej Polski. Ciekawostką jest, że barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Polski z Kaukazu jako roślina pastewna. Ze względu na zawartość substancji toksycznych zrezygnowano w jego uprawy i obecnie w Polsce roślina ta jest objęta prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży. Ponadto coraz częściej podkreśla się podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia populacji tego gatunku w środowisku naturalnym.

Czytaj więcej: Kolejny element kampanii - ,,BEZPIECZNE WAKACJE – PRZEPIS GIS”

prodekologW pierwszym półroczu 2020 roku przedszkola przystąpiły do realizacji pilotażowej edycji nowego, ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, opracowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

     Adresatami były dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodzice i opiekunowie. Program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. W mieście Łomża program przeprowadzono w 6 przedszkolach. Uczestniczyło w nim 351przedszkolaków i 272rodziców. Sprawną realizację programu zawdzięczamy 25realizatorom przedszkolnym. Podczas realizacji w/w programu dzieci m. in. świętowały ,,Dzień Marchewki”, zapoznały się z filmem anonimowym pt. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”, zapoznały się z piramidą żywienia oraz same segregowały produkty żywnościowe na zdrowe i te, które szkodzą im. Dzieci poznały piosenki: ,,Witaminki” ,,Na marchewki urodzinki” i wiersz pt. ,,Przepis na zdrowie”. Przy pomocy nauczycieli dzieci wykonywały zdrowe soki z warzyw i owoców oraz kanapki. Realizacja programu i udział w konkursowych zadaniach na temat zdrowia przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju wychowanków, ukazując rolę i znaczenie prawidłowego odżywiania się w życiu dziecka. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dziękuje placówkom przedszkolnym, szczególnie realizatorom programu za zaangażowanie i kreatywność, za wspólne dbanie o zdrową przyszłość naszych dzieci.

biegpozdro       Zakończyła się realizacja IV edycji programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie” skierowanego do uczniów klas IV szkół podstawowych i ich rodziców.   Uzasadnieniem  do skierowania programu do tej grupy uczniów są wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na świecie, z których wynika, że większość dorosłych palaczy  podjęła próby palenia tytoniu będąc jeszcze nastolatkami.

       Program realizowany był w 16 szkołach podstawowych na terenie powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów i rodziców na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia tytoniu. Zdecydowana większość podejmowała pracę w grupach. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, pomysłów. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Z realizacją programu zapoznani byli rodzice.

Ze względu na epidemię COVID - 19 realizacja programu była znacznie utrudniona (zamknięte szkoły, nauczanie zdalne), dlatego nie wszystkie szkoły były w stanie zrealizować program pomimo deklaracji udziału. Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują na dużą wartość merytoryczną programu, a przystępna forma omawianych treści pozwala uczniom właściwie je zrozumieć oraz zachęca do ich przemyślenia i stosowania.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dziękuje placówkom szkolnym, szczególnie realizatorom  szkolnym i koordynatorom programu, za zaangażowanie i realizację programu w trudnych warunkach.