olimp pro1   14 grudnia 2018 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży odbyła się dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII), gimnazjów oraz szkół średnich powiatu łomżyńskiego XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, zorganizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania        o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną; prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia; inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Czytaj więcej: Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 13.12.2018 dla uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyła się prelekcja/pogadanka ,,Profilaktyka HIV/AIDS”, połączona z prezentacją multimedialną.

Głównym celem zajęć było dostarczenie młodzieży rzetelnych informacji na temat choroby, sposobów unikania zakażenia wirusem HIV, a także praw chorych osób.

Pracownicy PSSE w Łomży podkreślili, że AIDS dotyczy ludzi różnych środowisk, ludzi żyjących na różnych kontynentach bez względu na rasę, płeć czy wyznanie, dlatego bardzo istotną rolę odgrywa profilaktyka m. in poprzez kampanie organizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Czytaj więcej: Spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym

W dniu 23.11.2018 r. pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży zorganizowali szkolenie inaugurujące III edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”, skierowane do koordynatorów szkolnych placówek, które przystąpiły do realizacji wyżej wymienionego programu w roku szkolnym 2018/2019. Celem programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, a także zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Czytaj więcej: Szkolenie koordynatorów do programu „Bieg po zdrowie”

zdrowystyl       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuje, że w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz  Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie zamierzają przeprowadzić w roku szkolnym 2018/2019  VIII edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia.

Czytaj więcej: Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

       W dniu 26.11.2018r. w Publicznym Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży,   ul. Marii Skłodowskiej – Curie, 18-400 Łomża pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży w nawiązaniu do Światowego Dnia Rzucania Palenia przeprowadzili prelekcję/pogadankę na temat: „Spaleni jak ćmy”. Prelegent wskazał, iż każdego roku tytoń jest przyczyną ponad 5 milionów przedwczesnych zgonów. Podkreślił, że wypalenie papierosa pozbawia każdego palacza 11 minut życia (zgodnie z oceną brytyjskich uczonych).

Czytaj więcej: Spotkanie w Gimnazjum Nr 9 w Łomży