Uprzejmie dziękujemy za skorzystanie z oferowanych przez nas usług i jednocześnie prosimy o poświęcenie chwili wolnego czasu na wypełnienie załączonej ankiety.

           Podane przez Państwa informacje są dla nas bardzo cenne, gdyż pozwolą:

-        poznać to co jest ważne dla naszych Klientów, ich wymagania, potrzeby i oczekiwania

-        zidentyfikować czynniki wpływające na satysfakcję Klienta

-        zidentyfikować czynniki wywołujące niezadowolenie Klienta

-        inicjować niezbędne działania zapobiegawcze i korygujące w celu doskonalenia naszych procedur działania i wyeliminowania niezgodności

-        zaplanować naszą działalność w taki sposób, aby zwiększyć poziom satysfakcji Klienta            z oferowanych przez nas usług

Informujemy, iż odpowiedzi Państwa są dobrowolne i nie zostaną użyte do innych celów,
niż wyżej wymienione.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety. Uprzejmie prosimy o jej zwrot w dogodnej dla Państwa formie: poczta / e-mail / fax, na wyżej wskazany adres lub pozostawienie w siedzibie PSSE w Łomży.

                                                                Z poważaniem

                   Jolanta Turowska - Kierownik Oddziału Laboratoryjnego                                                                                    
      oraz Iwona Fidura - Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta klienta1.doc)Ankieta klienta1.doc[ ]187 kB

SZANOWNY KLIENCIE


SPOSÓB POBRANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKIWANE WYNIKI BADAŃ.

Próbki wody pobierane są przez:

- próbkobiorców Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- próbkobiorców przeszkolonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- przedstawicieli laboratorium certyfikowanego w zakresie pobierania próbek wody

- indywidualnych klientów, którzy chcą wykonać badanie wody dla własnych potrzeb.


W przypadku, gdy decydujesz się sam pobrać próbki wody do badań ponosisz całkowitą odpowiedzialność za etap pobierania i transportu próbek oraz stan próbki przeznaczonej do badań.

Wskazane jest, abyś wcześniej skontaktował się z laboratorium, np. dzwoniąc pod nr (86) 216-52-01 wyjaśnił cel badania oraz ustalił termin dostarczenia próbek do badań.
Naczynia do pobierania próbek możesz pobrać od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 - 15:00
Próbki do badań są przyjmowane w poniedziałek, wtorek, środę w godzinach: 7:45 - 11:30
Wydawanie naczyń oraz przyjmowanie próbek odbywa się w budynku PSSE w Łomży przy ul. Dwornej 21 - pokój nr 1 na parterze.

Polmicro 2016

Załączniki:
Pobierz plik (Polmicro 2016.pdf)Polmicro 2016.pdf[ ]333 kB

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży deklaruje, że jej główną misją jest ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO na terenie powiatu łomżyńskiego w obszarach działania zgodnych z Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W załączeniu pełny tekst polityki jakości laboratorium PSSE w Łomży.

Załączniki:
Pobierz plik (Polityka Jakości.pdf)Polityka Jakości.pdf[ ]844 kB

Certyfikat2017

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży działa w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium od 03.08.2005 r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 635 - Certyfikat Akredytacji Nr 635 z dnia 08.06.2017 r. ważny do dnia 02.08.2021 r.
Załączniki:
Pobierz plik (Wykaz badań akredytowanych.pdf)Wykaz badań akredytowanych.pdf[ ]722 kB