W załączniku "Wykaz badań nieakredytowanych.pdf" znajduje się lista badań nieakredytowanych wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży.