Uprzejmie dziękujemy za skorzystanie z oferowanych przez nas usług i jednocześnie prosimy o poświęcenie chwili wolnego czasu na wypełnienie załączonej ankiety.

           Podane przez Państwa informacje są dla nas bardzo cenne, gdyż pozwolą:

-        poznać to co jest ważne dla naszych Klientów, ich wymagania, potrzeby i oczekiwania

-        zidentyfikować czynniki wpływające na satysfakcję Klienta

-        zidentyfikować czynniki wywołujące niezadowolenie Klienta

-        inicjować niezbędne działania zapobiegawcze i korygujące w celu doskonalenia naszych procedur działania i wyeliminowania niezgodności

-        zaplanować naszą działalność w taki sposób, aby zwiększyć poziom satysfakcji Klienta            z oferowanych przez nas usług

Informujemy, iż odpowiedzi Państwa są dobrowolne i nie zostaną użyte do innych celów,
niż wyżej wymienione.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety. Uprzejmie prosimy o jej zwrot w dogodnej dla Państwa formie: poczta / e-mail / fax, na wyżej wskazany adres lub pozostawienie w siedzibie PSSE w Łomży.

                                                                Z poważaniem

                   Jolanta Turowska - Kierownik Oddziału Laboratoryjnego                                                                                    
      oraz Iwona Fidura - Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta klienta1.doc)Ankieta klienta1.doc[ ]187 kB