SZANOWNY KLIENCIE


SPOSÓB POBRANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKIWANE WYNIKI BADAŃ.

Próbki wody pobierane są przez:

- próbkobiorców Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- próbkobiorców przeszkolonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- przedstawicieli laboratorium certyfikowanego w zakresie pobierania próbek wody

- indywidualnych klientów, którzy chcą wykonać badanie wody dla własnych potrzeb.


W przypadku, gdy decydujesz się sam pobrać próbki wody do badań ponosisz całkowitą odpowiedzialność za etap pobierania i transportu próbek oraz stan próbki przeznaczonej do badań.

Wskazane jest, abyś wcześniej skontaktował się z laboratorium, np. dzwoniąc pod nr (86) 216-52-01 wyjaśnił cel badania oraz ustalił termin dostarczenia próbek do badań.
Naczynia do pobierania próbek możesz pobrać od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 - 15:00
Próbki do badań są przyjmowane w poniedziałek, wtorek, środę w godzinach: 7:45 - 11:30
Wydawanie naczyń oraz przyjmowanie próbek odbywa się w budynku PSSE w Łomży przy ul. Dwornej 21 - pokój nr 1 na parterze.