Zasady stosowania symboli Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 635

(laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży)

Opierając się na dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA” (wyd. 12. z dnia 28.02.2012 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, iż:

  •           nie zezwala na stosowanie symboli akredytacji PCA AB 635 przez swoich klientów, podwykonawców i inne strony trzecie;
  •          klient może powoływać się na korzystanie z akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji usług wykonywanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łomży jedynie poprzez stosowanie następującego zwrotu (bez jakichkolwiek zmian):

„Badania ………. (wpisać konkretnie, jakie) zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny lub Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 635”.

W przypadku nadużycia przez Klienta stosowania symbolu akredytacji PCA lub nazwy Polskiego Centrum Akredytacji albo fałszywego bądź wprowadzającego w błąd powołania się na udzieloną akredytację, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży może rozwiązać zawartą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, odmówić przyjęcia zlecenia oraz podjąć inne działania przewidziane w przepisach prawa celem eliminacji ww. nadużycia.