Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, jak również mając na uwadze procedury zachowawcze wprowadzone przez Polski Rząd, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, iż w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży obowiązują poniżej wyszczególnione zasady obsługi klienta:

 1. próbki do badań laboratoryjnych (próbki wody, żywności, materiału biologicznego)
  są przyjmowane wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym (nr tel. 696-496-444 lub 735-031-554) lub e-mailowym (
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
 2. przyjmowanie próbek odbywa się w godzinach 9.00-11.00,
 3. osobiste wizyty w OL PSSE w Łomży należy poprzedzić wcześniejszym umówieniem terminu,

Przypominamy wszystkim osobom odwiedzającym laboratorium, że nadal obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz korzystania z innych środków ochrony indywidualnej tj. środków dezynfekujących, które znajdują się w budynku. Petenci korzystający z bezpośredniej obsługi zobowiązani są także do zachowania odległości
od innych osób wynoszącej co najmniej 1 metr
.

Dostarczając próbki do badań sanitarno-epidemiologicznych należy:

 • dostarczyć wypełnione i podpisane zlecenie na badania sanitarno-epidemiologiczne oraz klauzulę RODO (dokumenty dostępne na stronie internetowej:

http://www.psselomza.pl/index.php/druki/21-formularz-zlecenia-badania-laboratoryjnego-w-kierunku-salmonella-shigella-do-celow-sanitarno-epidemiologicznych, http://www.psselomza.pl/index.php/druki/356-klauzula-rodo

 • dokonać opłaty w kasie laboratorium PSSE w Łomży w wysokości 89 zł (w tym 81,00 zł badanie + 8 zł przesyłka pocztowa)

Dostarczając próbki wody do badań należy:

 • dokonać opłaty w wysokości uzgodnionej z pracownikiem w kasie laboratorium PSSE w Łomży
 • dostarczyć wypełnione zlecenie (dostępne na stronie internetowej):

http://www.psselomza.pl/attachments/article/250/Przegląd%20umowy-zlecenia%20badania%20wody%20wyd.%2012.pdf

Zasady stosowania symboli Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 635

(laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży)

Opierając się na dokumencie Polskiego Centrum Akredytacji DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA” (wyd. 13. z dnia 19.06.2019 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, iż:

- nie zezwala na stosowanie symboli akredytacji PCA AB 635 przez swoich klientów, podwykonawców i inne strony trzecie;

- klient może powoływać się na korzystanie z akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji usług wykonywanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łomży jedynie poprzez stosowanie następującego zwrotu (bez jakichkolwiek zmian):

„Badania ………. (wpisać konkretnie, jakie) zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny lub Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 635”.

W przypadku nadużycia przez Klienta stosowania symbolu akredytacji PCA lub nazwy Polskiego Centrum Akredytacji albo fałszywego bądź wprowadzającego w błąd powołania się na udzieloną akredytację, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży może rozwiązać zawartą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, odmówić przyjęcia zlecenia oraz podjąć inne działania przewidziane w przepisach prawa celem eliminacji ww. nadużycia.

          Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży informuje, iż badanie smaku w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i wodach stołowych wykonuje się metodą organoleptyczną,
tj. za pomocą zmysłu smaku.

          Zgodnie ze stosowaną przez laboratorium metodą badawczą, tj. PN-72/C-04557 Woda i ścieki -- Oznaczanie zapachu, smaku i posmaku (pkt 2), badania nie wykonuje się „jeżeli badana woda budzi zastrzeżenia pod względem bakteriologicznym lub toksykologicznym”. Podobne podejście jest przedstawione w pkt 5 normy PN-EN 1622 Jakość wody -- Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON) i liczby progowej smaku (TFN): „Należy zapewnić, aby próbki były nieszkodliwe dla wybranych oceniających. Jeżeli podejrzewa się obecność szkodliwych mikroorganizmów lub substancji toksycznych w stężeniach niebezpiecznych próbek nie należy badać bez podejmowania dalszych środków ostrożności”.

      W oparciu o ww. wskazania oraz w trosce o zdrowie pracowników parametr ten nie jest badany w następujących przypadkach:

       - wody surowej, nieuzdatnionej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

       - próbkach naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody stołowej dostarczonej przez klientów zewnętrznych w uszkodzonych lub otwartych opakowaniach handlowych;

       - pobrania próbek wody przez osoby nie legitymujące się zaświadczeniem potwierdzającym przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie będących pracownikami laboratorium posiadającego certyfikat w zakresie pobierania próbek wody;

       - występowania nienaturalnego zapachu i barwy;

       - stwierdzenia przekroczenia wartości normatywnych mętności oraz pH;

   - podejrzenia obecności szkodliwych mikroorganizmów lub innych substancji toksycznych.

 

Jolanta Turowska

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego