Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, o umieszczeniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji (http://legisjacja.rcl.gov.pl/projekt/12273657) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - przygotowanego w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministra Zdrowia na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przedmiotowy projekt jest aktualnie na etapie konsultacji publicznych, których termin upływa z dniem 20 lipca bieżącego roku.