Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży podaje do wiadomości, że na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku www.wsse.bialystok.pl znajduje się artykuł dotyczący bezpiecznego zbierania i spożywania grzybów. Jednocześnie informuje, iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21 istnieje możliwość uzyskania porad w zakresie identyfikacji grzybów.