Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży podaje do wiadomości, że na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku www.wsse.bialystok.pl znajduje się artykuł dotyczący bezpiecznego zbierania i spożywania grzybów. Jednocześnie informuje, iż w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21 istnieje możliwość uzyskania porad w zakresie identyfikacji grzybów.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2016r., poz. 1154 zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Postanowienia powyższego aktu prawnego będą obowiązywać od dnia 01.09.2016r.
Jednocześnie traci moc poprzednie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1256) w tej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o nieodpłatnym szkoleniu, które poświęcone będzie etykietowaniu produktów lokalnych. Odbędzie się ono 29.06 br. (środa) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/7809-jak-prawidlowo-etykietowac-produkt-lokalny.htm

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, o umieszczeniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji (http://legisjacja.rcl.gov.pl/projekt/12273657) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - przygotowanego w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministra Zdrowia na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przedmiotowy projekt jest aktualnie na etapie konsultacji publicznych, których termin upływa z dniem 20 lipca bieżącego roku.

Wirusy w żywności - informacje dla plantatorów, przedsiębiorców prowadzących punkty skupu, przetwórców i konsumentów.
zalecenia punkt skupu zalecenia dla przetwórców zalecenia dla konsumentów zalecenia dla plantatorów