Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców
przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Warszawa, 25.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym
    na terenie gospodarstwa.
  2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny
    w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.
  3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.
  4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Czytaj więcej: Aktualne wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach...

Najnowsze materiały informacyjno – edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa żywności, a zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.”

Zaktualizowany dokument Q and A dot. żywności znajduje się pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa-aktualizacja-28-04-2020/

Aktualizacja wytycznych i wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego dla rolników, przedsiębiorców branży spożywczej oraz konsumentów w obszarze bezpieczeństwa żywności w związku z koronawirusem.”

Zweryfikowane materiały znajdują się pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa-aktualizacja-28-04-2020/

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Podstawowe wymagania

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która
ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).

Czytaj więcej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przekazuje informacje dla rolników, plantatorów...

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, w związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności a zakażeniem koronawirusem, przypomina:

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), obecnie brak jest dowodów sugerujących przenoszenie SARS-CoV-2 przez żywność. COVID-19 jest chorobą układu oddechowego, a podstawową drogą przenoszenia jest bezpośredni kontakt między osobami.

Czytaj więcej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przekazuje znowelizowane zalecenia Podlaskiego...