Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego wody

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów wykorzystanych do budowy sieci wodociągowych;
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania bakterii z rodzaju Legionella sp. w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz świadczących całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • Sporządzanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia, informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych.

Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym basenów kąpielowych
  i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli
  w nadzorowanych miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Egzekwowanie od właścicieli bądź administratorów basenów kąpielowych prowadzenia systematycznych badań wody z niecek basenowych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Nadzór ogólny

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:

- obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych,

- zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej,

- zakładów opieki zdrowotnej,

- domów pomocy społecznej;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 • Opiniowanie Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach;
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych; <czytaj więcej>
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich <czytaj więcej>, przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju <czytaj więcej> oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok lub szczątków ludzkich z terytorium obcego państwa;
 • Prowadzenie nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym zakładów pogrzebowych oraz środków transportu zwłok i szczątków ludzkich.