logoPOWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I 1

tel./fax centr. (86) 216-52-61, www.psselomza.pl

 

                                                                                                        Łomża, dnia 20 lipca 2018r.

 

 

HK.4411.34.2018

 

KOMUNIKAT NR 2/2018

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1, art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.), §3 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r. poz. 1602) oraz załącznika nr 1 część A - tabela I i II do tego rozporządzenia,

po przedstawieniu badań laboratoryjnych wody powierzchniowej pobranej dnia 16.07.2018r. i 18.07.2018r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rzece Narew w Łomży (przy moście „Hubala”) oraz biorąc pod uwagę ich wyniki:

-      Sprawozdanie z badań Nr 2006/07/2018/F/1 z dnia 17.07.2018r.,

-      Sprawozdanie z badań Nr HKL.501.1527.2018 z dnia 20.07.2018r.

stwierdza,

iż woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Narew
w Łomży (przy moście „Hubala”)
spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli

 

Zastępca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Łomży

mgr inż. Grażyna Hutnik