logo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I 1

tel./fax centr. (86) 216-52-61, www.psselomza.pl

                                                                                                      

 Łomża, dnia 21 czerwca 2018r.

 

 

HK.4411.27.2018

 

KOMUNIKAT NR 1/2018

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 41 ust.1,
art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.),
§3 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r. poz. 1602) oraz załącznika nr 1 część A - tabela I i II do tego rozporządzenia,

po przedstawieniu badań laboratoryjnych wody powierzchniowej pobranej dnia 13.06.2018r.
z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rzece Narew w Łomży (przy moście „Hubala”) oraz biorąc pod uwagę ich wyniki:

-      Sprawozdanie z badań Nr 4084/05/2018/M/1 z dnia 18.06.2018r.,

-      Sprawozdanie z badań Nr 4084/05/2018/F/1 z dnia 19.06.2018r.

stwierdza,

iż woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Narew
(przy moście „Hubala”)
spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli

                                                                 PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                               INSPEKTOR SANITARNY

                                                               w Łomży

                                                          dr n. med. Przemysław Gosk