fontanna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łomży ostrzega przed korzystaniem z miejskich fontann niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Fontanna uliczna nie jest kąpieliskiem i punktem czerpalnym wody do picia i nie powinna być do tych celów używana, stanowi natomiast miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przekazuje informacje dot. bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych w aspekcie występowania potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych w wodzie pozostającej w obiegu takich obiektów.

  1. Kąpiel w fontannie może być ryzykowna, bowiem zastosowany układ technologiczny obiegu wody nie gwarantuje jej jakości, a występujące w niej drobnoustroje mogą powodować różnego rodzaju choroby skórne, jak wysypki, alergie, grzybice.

2.Woda w fontannach płynie w obiegu zamkniętym, nie jest zawsze właściwie dezynfekowana i oczyszczona a występujące w niej drobnoustroje mogą powodować reakcje alergiczne oraz negatywnie oddziaływać na układ pokarmowy w przypadku spożycia.

3.  W wodzie fontanny znajdować się mogą drobnoustroje, takie jak bakterie: Legionelli, kałowe, gronkowca, pałeczki salmonelli, które do wody dostają się z powietrza, deszczu lub za pośrednictwem ptactwa i innych zwierząt mogących mieć kontakt z tą wodą (np. bezpańskie psy, koty). Bakterie te namnażają się pod wpływem ciepła, np. podczas upałów. W wodzie również znajdują się różnego rodzaju glony.

    4.  Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii groźnych dla zdrowia.

     5.Z kąpieli należy korzystać tylko w miejscach do tego wyznaczonych i wyraźnie oznakowanych. W takich miejscach zapewniona jest obecność ratownika oraz prowadzone są badania stanu sanitarnego wody. Nie należy korzystać z kąpieli w miejscach, w których woda ma zmienioną barwę oraz zapach.