piaskow1Wypoczynek dzieci na świeżym powietrzu jest jedną z najlepszych metod spędzania wolnego czasu. Piaskownice powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i estetycznym oraz nie powinny stwarzać zagrożenia dla najmłodszych. Poprzez piasek mogą szerzyć się choroby zakaźne i pasożytnicze. Sprzymierzeńcami szerzenia się pasożytów są złe warunki higieniczno – sanitarne piaskownic, a także brak zabezpieczeń placów zabaw przed dostępem psów i kotów.

Czytaj więcej: Bezpieczna zabawa w piaskownicy

I. CO TO JEST LEGIONELOZA I LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC, JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ? KIEDY DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA?

  • LEGIONELOZA JEST ZAKAŹNĄ CHOROBĄ WYWOŁYWANĄ PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA SPP. WYSTĘPUJĄCE W WODZIE.
  • DO ZAKAŻENIA LUDZI DOCHODZI POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLU KROPELEK WODY (AREOZOL WODNO-POWIETRZNEGO) ZAWIERAJĄCYCH BAKTERIE, CHOROBA MOŻE PRZEBIEGAĆ W POSTACI ZAPALENIA PŁUC.
  • LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC (INACZEJ CHOROBA LEGIONISTÓW) TO POWAŻNE, ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC - W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH.
  • CHOROBA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNIE CIĘŻKI PRZEBIEG U OSÓB STARSZYCH I OBCIĄŻONYCH INNYMI CHOROBAMI.

CO ROKU W EUROPIE ODNOTOWUJE SIĘ PONAD 1000 PRZYPADKÓW LEGIONELOZOWEGO ZAPALENIE PŁUC U OSÓB, KTÓRE ULEGŁY ZAKAŻENIU W RÓŻNYCH OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO, TAKICH JAK NP. HOTELE, PENSJONATY CZY KEMPINGI.

Czytaj więcej: LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

logoPOWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I 1

tel./fax centr. (86) 216-52-61, www.psselomza.pl

 

                                                                                                        Łomża, dnia 20 lipca 2018r.

 

 

HK.4411.34.2018

 

KOMUNIKAT NR 2/2018

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1, art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.), §3 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r. poz. 1602) oraz załącznika nr 1 część A - tabela I i II do tego rozporządzenia,

po przedstawieniu badań laboratoryjnych wody powierzchniowej pobranej dnia 16.07.2018r. i 18.07.2018r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rzece Narew w Łomży (przy moście „Hubala”) oraz biorąc pod uwagę ich wyniki:

-      Sprawozdanie z badań Nr 2006/07/2018/F/1 z dnia 17.07.2018r.,

-      Sprawozdanie z badań Nr HKL.501.1527.2018 z dnia 20.07.2018r.

stwierdza,

iż woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Narew
w Łomży (przy moście „Hubala”)
spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli

 

Zastępca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Łomży

mgr inż. Grażyna Hutnik

logo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I 1

tel./fax centr. (86) 216-52-61, www.psselomza.pl

                                                                                                      

 Łomża, dnia 21 czerwca 2018r.

 

 

HK.4411.27.2018

 

KOMUNIKAT NR 1/2018

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 41 ust.1,
art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.),
§3 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016r. poz. 1602) oraz załącznika nr 1 część A - tabela I i II do tego rozporządzenia,

po przedstawieniu badań laboratoryjnych wody powierzchniowej pobranej dnia 13.06.2018r.
z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rzece Narew w Łomży (przy moście „Hubala”) oraz biorąc pod uwagę ich wyniki:

-      Sprawozdanie z badań Nr 4084/05/2018/M/1 z dnia 18.06.2018r.,

-      Sprawozdanie z badań Nr 4084/05/2018/F/1 z dnia 19.06.2018r.

stwierdza,

iż woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na rzece Narew
(przy moście „Hubala”)
spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli

                                                                 PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                               INSPEKTOR SANITARNY

                                                               w Łomży

                                                          dr n. med. Przemysław Gosk

fontanna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łomży ostrzega przed korzystaniem z miejskich fontann niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Fontanna uliczna nie jest kąpieliskiem i punktem czerpalnym wody do picia i nie powinna być do tych celów używana, stanowi natomiast miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Czytaj więcej: Fontanny uliczne