Uwaga na ciężar tornistrów!

Organizm młodego człowieka, zwłaszcza w wieku szkolnym, podlega szybkiemu rozwojowi. W tym czasie najczęściej pojawiają się wady postawy, które mogą prowadzić do trwałych zniekształceń kręgosłupa. Bardzo ważnym elementem w tym okresie jest m.in. prawidłowe obciążenie uczniów tornistrami/plecakami. Choć nie ma norm określających dopuszczalną wagę tornistrów, w badaniach przyjmuje się od 10% do 15 % masy ciała ucznia.
Badania obciążenia uczniów tornistrami w powiecie łomżyńskim przeprowadzono w 2 szkołach podstawowych ogółem badaniami objęto 457 uczniów.

W trakcie oceny sprawdzano, czy szkoły zapewniły uczniom możliwość pozostawienia w placówce części podręczników i przyborów szkolnych. Obowiązek ten został nałożony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139, poz. 1130). Dwie szkoły, w których dokonano oceny obciążeniem uczniów plecakami, tego obowiązku dopełniły. Jednak w większości przypadków uczniowie nie korzystają z możliwości pozostawiania pomocy dydaktycznych w szkołach.

tornister

Apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci aby:

  • przy zakupie tornistra/plecaka kierowali się nie tylko wyglądem i estetyką, ale zwracali uwagę na jakość tornistra/plecaka tj. wielkość, ciężar, usztywnienie,
  • dobierali odpowiedniej długości szelki tornistra/plecaka, aby zapewnić jego prawidłowe usytuowanie na plecach dziecka,
  • codziennie sprawdzali zawartość tornistrów przed wyjściem dziecka do szkoły,
  • sprawdzali zapakowanie tornistra/plecaka w sposób uniemożliwiający przesuwanie się jego zawartości.