W okresie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. na terenie powiatu łomżyńskiego organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgłosili organizację 40 turnusów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 9 placówkach, w tym:

  • 30w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku świadczących usługi,
  • 10 form w miejscu zamieszkania.

 Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 9 kontroli, w trakcie których oceniono warunki sanitarno – higieniczne na 11 turnusach zorganizowanych w obiektach na terenie powiatu łomżyńskiego.

W skontrolowanych placówkach wypoczywało 633 dzieci i młodzieży, w tym 587 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku, a 46 w miejscu zamieszkania – na półkoloniach.

Stwierdzono, że w skontrolowanych obiektach organizatorzy zapewnili prawidłowe warunki sanitarno higieniczne.

Działania kontrolne przeprowadzono przy współudziale pracowników Promocji Zdrowia,Bezpieczeństwa Żywności, Higieny Komunalnej oraz przedstawicieli służb mundurowych – Komendy Miejskiej Policji w Łomży i Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Wspólne działania miały na celu sprawdzenie miejsc zorganizowanych form wypoczynku pod kątem przestrzegania warunków bezpieczeństwa, przepisów BHP  P.POŻ oraz utrzymywanie należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego.

W ramach działań profilaktycznych związanych z „Letnią Szkołą Bezpieczeństwa 2019 r.” przeprowadzono też zajęcia edukacyjne z uczestnikami wypoczynku, w które oprócz wspomnianych służb, włączyło się także Nadleśnictwo Łomża oraz Grupa Ratownicza Nadzieja w Łomży. Wykorzystywano różnorodne formy aktywizacji młodzieży: prelekcje, pogadanki, prezentacje multimedialne, gry i zabawy, krzyżówki, konkursy, wykreślanki i zgaduj – zgadule. Coroczne letnie spotkania to okazja do  kształtowania pożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży. W trakcie prowadzonych wizyt w placówkach wypoczynku miłym zaskoczeniem było to, że dzieci bardzo chętnie brały udział w prowadzonych prelekcjach oraz wykazywały się dużą wiedzą, która była nagradzana drobnymi upominkami.

przebwypocz1