PPIS w Łomży informuje, iż Krajowe Centrum ds AIDS przystąpiło do realizacji społecznej kampanii

...

Łomża, dnia 31.03.2016r.

Szanowny(a) Pan(i) Dyrektor

PZ. 4470.5.2016

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuję, iż Wojewódzka Stacja

...

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym: Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!

oddalto

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o konkursie na plakat pt.

...