bieg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuje, iż przystępujemy do

...

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o konkursie na plakat pt.

...

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r.

Dzień 27

...

olimpiadapck1Dnia 16 grudnia 2016 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży odbyła siędla młodzieży szkół

...

olimp prom1Dnia 15 grudnia 2017 r. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży odbyła siędla uczniów szkół podstawowych kl. VII,

...