Informacja z otwarcia ofert do postępowania SA.26.4.2018 znajduje się na stronie BIP PSSE w Łomży pod

...

Informaje o unieważnieniu postępowania SA.26.4.2018 znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży ...

Informacje o wyborze ofert w zakresie Części I, II i V do ogłoszenia o zamówieniu - dostawie z dnia

...

Informacje o wyborze ofert w zakresie Części III, VII i VIII do ogłoszenia o zamówieniu - dostawie

...

Informacje o wyborze ofert w postępowaniu SA.26.4.2018 w zakresie Części III i IV znajdują się na

...