Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży w dniu 26.09.2018 ogłosiła przetarg na zakup

...

Informacje o wyborze oferty w postępowaniu SA.26.4.2018 w zakresie Części II znajduje się na

...

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu na zakup sprzętu laboratoryjnego znajduje się na

...

Informaje o unieważnieniu postępowania znajdują się na stronie BIP PSSE w Łomży ...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży w dniu 16.10.2018 ogłosiła przetarg na zakup

...