plakat Czerniak to może być TO. Sprawdź TO

PPIS w Łomży informuje, iż Krajowe Centrum ds AIDS przystąpiło do realizacji społecznej kampanii

...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wspierając działania kampanijne zachęca

...

W dniu 19 lipca br. rozpoczęły się kolonie letnie w Ośrodku ,,CARITAS BLIŹNIM”Ptaki 121.Z tej

...

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Łomży uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie

...