Certyfikat2017

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży działa w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium od 03.08.2005 r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 635 - Certyfikat Akredytacji Nr 635 z dnia 08.06.2017 r. ważny do dnia 02.08.2021 r.