Kierownik Sekcji Epidemiologii

lek. wet. Artur Arszułowicz

tel. 86 216 52 61 wew. 213

 

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

mgr inż. Barbara Paprocka

tel. 86 216 52 61 wew. 215

 

Kierownik Sekcji Higieny Pracy

inż. Jarosław Jankowski

tel. 86 216 52 61 wew. 214

 

Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Żywności

mgr inż. Grażyna Cieślik

tel. 86 216 52 61 wew. 218

 

Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego

mgr inż. Alicja Rogowska

tel. 86 216 52 61 wew. 206

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia

inż. Wiesława Malinowska

tel. 86 216 52 61 wew. 216

 

mgr Elżbieta Kruszewska

tel. 86 216 52 61 wew. 216

 

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Julia Gulanowska

tel. 86 216 52 61 wew. 216