Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Jolanta Turowska

tel. 86 216 52 01 wew. 218

 

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

mgr Iwona Fidura

tel. 86 216 52 01 wew. 207

 

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Laboratorium

mgr inż. Patrycja Jankowska

tel. 86 216 52 01 wew. 217

 

Sekcja Badań Fizykochemicznych

p.o. Kierownika Sekcji / kierownik techniczny w obszarze badań i pomiarów środowiska pracy i w obszarze badań metodami ASA

dr Joanna Żukowska

tel. 86 216 52 01 wew. 202

 

Kierownik techniczny w obszarze badań wody z wyłączeniem badań metodami ASA

mgr inż. Jolanta Turowska

tel. 86 216 52 01 wew. 218

 

Kierownik techniczny w obszarze badań żywności

inż. Katarzyna Śmiarowska

tel. 86 216 52 01 wew. 215

 

Sekcja Badań Mikrobiologicznych

Kierownik Sekcji / kierownik techniczny

mgr Małgorzata Wróblewska

tel. 86 216 52 01 wew. 212

 

Sekcja Diagnostyki Medycznej

Kierownik Sekcji

mgr Iwona Fidura

tel. 86 216 52 01 wew. 207