Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Grażyna Hutnik

tel. 86 216 52 61 wew. 207