W związku z remontem budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ulicy Dwornej 21 nie działają dotychczasowe telefony tj. 86 216 52 01 i 86 216 52 02. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży na czas remontu uruchomiła telefony zastępcze:

696 496 444

735 031 554

Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik Sekcji Epidemiologii

lek. wet. Artur Arszułowicz

tel. 86 216 52 61 wew. 213

 

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

mgr inż. Barbara Paprocka

tel. 86 216 52 61 wew. 215

 

Kierownik Sekcji Higieny Pracy

inż. Jarosław Jankowski

tel. 86 216 52 61 wew. 214

 

Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa Żywności

mgr inż. Grażyna Cieślik

tel. 86 216 52 61 wew. 218

 

Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego

mgr inż. Alicja Rogowska

tel. 86 216 52 61 wew. 206

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia

inż. Wiesława Malinowska

tel. 86 216 52 61 wew. 216

 

mgr Elżbieta Kruszewska

tel. 86 216 52 61 wew. 216

 

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Julia Gulanowska

tel. 86 216 52 61 wew. 216

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Jolanta Turowska

tel. 86 216 52 01 wew. 218

 

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

mgr Iwona Fidura

tel. 86 216 52 01 wew. 207

 

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Laboratorium

mgr inż. Patrycja Jankowska

tel. 86 216 52 01 wew. 217

 

Sekcja Badań Fizykochemicznych

p.o. Kierownika Sekcji / kierownik techniczny w obszarze badań i pomiarów środowiska pracy i w obszarze badań metodami ASA

dr Joanna Żukowska

tel. 86 216 52 01 wew. 202

 

Kierownik techniczny w obszarze badań wody z wyłączeniem badań metodami ASA

mgr inż. Jolanta Turowska

tel. 86 216 52 01 wew. 218

 

Kierownik techniczny w obszarze badań żywności

inż. Katarzyna Śmiarowska

tel. 86 216 52 01 wew. 215

 

Sekcja Badań Mikrobiologicznych

Kierownik Sekcji / kierownik techniczny

mgr Małgorzata Wróblewska

tel. 86 216 52 01 wew. 212

 

Sekcja Diagnostyki Medycznej

Kierownik Sekcji

mgr Iwona Fidura

tel. 86 216 52 01 wew. 207

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Grażyna Hutnik

tel. 86 216 52 61 wew. 207